Katia Larvego

ailes

Katia Larvego  – « Les Ailes »

Spectacle court de Katia Larvego, texte de Ilya et Emilia Kabakov